8 octombrie 2010

Din arhiva SMS. Urări aberante de sărbători

Deşi a trecut destulă vreme dela sărbătorile de Paşte, am scos dela decantat câteva dintre mesajele durabile, care dovedesc că prostia nu numai că nu doare, dar că are şi acces pe telefonia mobilă. Autorii se întrec în patetism, sărind cu uşurinţă peste ştacheta ridicată foarte sus, aproape de culmile ridicolului. Iată textele câştigătoare, pe categorii:

Categoria „Oportunism fără frontiere” (în proză de birou)

• „Permiteţi-mi vă rog, cu adânc respect, să-mi daţi voie să vă urez un Paşte fericit dumneavostră şi onoratei familii un sincer Christoss a înviat dumneavostră şi invitaţilor gazdelor dumneavoastră alături de cei dragi!”

Dacă politeţe nu e, nimic nu e! A cere permisiunea să ţi se dea voie să spui alte şi alte prostii slugarnice este dovada supremă.

Categoria „Pleonasme fără frontiere” (în versuri de gimnaziu)

• „Iisus Cristos cel luminat / Când iarăşi a reînviat! / El însuşi s-a sacrificat / Pre moarte când el a călcat! / Că cei de azi l-au venerat / Trăind pe veci făr-de păcat... În lumina Învierii să vă rămână veşnic în suflet o candidă eternă candelă nestinsă mereu de intemperii acum şi-n vecii vecilor, amin, cu drag.”

Menţiune pentru participare, dela persoana a doua singular, direct la plural: „Cristos a înviat lumina, raza sfântă, pacea, liniştea, dragostea şi iubirea lui Hristos cu tine şi cu cei dragi dumneavoastră!”

Categoria „Smerenie fără frontiere” (în stil colocvial)

• „Iubeşte şi lasă... uitării dela tine cum El te-a învăţat, iartă şi uită tot, ce ai îndurat? Căci El te-a creeat să nu uităm veşnic pentru căci numai El ne-a salvat şi ne-a mântuit, Hristos a-nviat în Paşte fericit şi împăcat, să fii iubit!”

Categoria „Prescurtări fără frontiere” (în stil telegrafic diabolic)

• „Paşt. feric! Hr. a-nviat! Viorela sună-mă urg. 076660666”

Categoria „Clişee fără frontiere” (în stil absurd)

• „Binecuvântată fie lumina divină şi sfântă a sărbătorilor pascale întru iubirea şi dragostea Mântuitorului nostru ceresc tată să vă străbată sufletul în pace şi linişte, sănătate în suflete şi eternă mântuire!”

Categoria „Prea Bunul Doamne-Doamne care ne altoieşte”

„În noaptea sfântă-a Învierii

Când toate clopotele bate

Cu mii de lumânări aprinse

Şi-a noastre suflete curate

Să stăm cuminţi, smeriţi în toate

Că Bunul Dumnezeu ne vede,

El ştie ale noastre fapte

Şi cu nuiaua lui vrăjită,

El vine-ndată şi ne bate.”

Florilegiul de dezacorduri şi inversări veleitare de topică este completat de soluţia ingenioasă prin care copiii pot fi făcuţi să-l iubească pe Dumnezeu, de mici: Doamne-Doamne nu numai că vede tot, încălcând dreptul la intimitate, dar nu uită nimic şi, când cei mici nu se-aşteaptă, vine şi îi bate cu cruzime.

Niciun comentariu: